Nguời Hà Nội – Nguyễn Đình Thi – arr Văn Vượng – Tuấn Khang

Bản do nghệ sĩ guitar Văn Vuợng chuyển soạn. (Nghệ sĩ Tuấn Khang có chỉnh sửa lại)