Người ơi! Người ở đừng về! – Nguyễn Thế An – độc tấu Vũ Hà

Bản do nghệ sĩ guitar Nguyễn Thế An chuyển soạn.