Persian Market – Albert Ketèlbey – Phiên Chợ Ba Tư – Tuấn Khang

Bản do nghệ sĩ guitar Tuấn Khang chuyển soạn.