Chuyển đến thanh công cụ
  • Bản do nghệ sĩ guitar Văn Vuợng chuyển soạn. (Nghệ sĩ Tuấn Khang có chỉnh sửa lại)

  • Bản do nghệ sĩ guitar Nguyễn Thế An chuyển soạn.

     

  • Bản do nghệ sĩ guitar Tuấn Khang chuyển soạn.

hacmieu

Ảnh hồ sơ của hacmieu

@hacmieu

năng động 6 tháng. 3 tuần trước đây